Confidenţialitate şi securitate

Această Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (în continuare – Politica de confidențialitate) se aplică asupra tuturor informațiilor pe care internet-magazin al companiei "Powerteam", situat pe numele de domen food.powerteam.md,  poate obține despre Utilizator în timpul utilizării saitului magazin onlain.


1.DEFINIREA TERMENILOR

1.1. Următorii termeni sunt utilizați în această politică de confidențialitate:

1.1.1 "Administrarea saitului magazinului onlain (denumită în continuare "administrarea saitului )" - angajați autorizați pentru gestionarea saitului, care acționează din numele serviciului « Доступный сервис », care organizează sau efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal și determină scopul prelucrării datelor personale, datele care urmează să fie prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu date cu caracter personal.

1.1.2. "Date personale" - orice informație referitoare la o persoană fizică determinată direct sau indirect (subiectul datelor cu caracter personal).

1.1.3. "Prelucrarea datelor personale" - orice acțiune (operațiune) sau set de acțiuni (operațiuni) efectuate folosind mijloace de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de mijloace cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, rafinarea extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. "Confidențialitatea datelor cu caracter personal" este o cerință pentru Operator sau o altă persoană care a obținut acces la date cu caracter personal pentru a împiedica difuzarea lor fără acordul subiectului datelor cu caracter personal sau disponibilitatea unui alt temei juridic.

1.1.5. "Utilizatorul saitului magazinului onlain (denumit în continuare Utilizator)" este o persoană care are acces la sait, prin intermediul internetului și utilizează saitul magazinului onlain.

1.1.6. "Cookies" reprezintă o mică parte a datelor trimise de web server și stocate în calculatorul utilizatorului, pe care web clientul sau web brawzer  îl trimite de fiecare dată la serverul  HTTP  într-o solicitare atunci când încearcă să deschidă pagina site-ului respectiv.

1.1.7. "Adresa IP" este o adresă unică de rețea a unui nod dintr-o rețea de calculatoare construită pe IP2.


 2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Utilizarea de către utilizator a saitului onlain magazin reprezintă o acceptare a acestei politici de confidențialitate și a termenilor de prelucrare a datelor personale ale utilizatorului.

2.1. Utilizarea de către Utilizator a saitului Magazinului Onlain reprezintă o acceptare a acestei Politici de confidențialitate și a termenilor de prelucrare a datelor personale ale utilizatorului.

2.2. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea web saitului magazinului onlain.

2.3. Prezenta Politică de confidențialitate se aplică doar la saitul magazinului Online https://food.powerteam.md. Magazinul onlain nu controlează și nu este responsabil pentru alte saituri, pe care Utilizatorul poate accesa pe link-uri accesibile de pe site-ul magazinului Online.

2.4. Administrația saitului nu verifică autenticitatea datelor cu caracter personal, furnizate de către Utilizatorul saitului magazin onlain.


3. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

3.1. Prezenta Politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației saitului magazin online,confidențialitate și asigurarea datelor cu caracter personal care Utilizatorul furnizează la cerere, Administrarea saitului prin înregistrare pe saitul magazinului onlain, sau atunci când plasați o comandă pentru achiziționarea de Bunuri.

3.2. Datele cu caracter personal, permise pentru prelucrare în cadrul prezentei Politici de confidențialitate, oferite de catre Utilizator prin completarea formularului de inscriere de pe saitul magazinului Online https://food.powerteam.md în secțiunea de feedback și includ următoarele informații:

3.2.1. numele, prenumele și patronimicul Utilizatorului;
3.2.2. numar contact de telefon;
3.2.3. adresa (e-mail);
3.2.4. adresa livrării ;
3.2.5. domiciliul utilizatorului.
3.3. Internet magazinul protejează datele, care sunt transmise automat în procesul de a vizualiza anunțuri publicitare și atunci când vizitați pagini, pe care este instalat statistic script-ul sistem ("pixel"):

Adresa IP;
informații cookies;
informații despre browser-ul (sau un alt program, care asigură accesul la seria de publicitate);
timpul de acces;
adresa paginii în care se află unitatea de anunțuri;
referrer (adresa de la pagina anterioară).

3.3.1. Dezactivarea cookies poate duce la imposibilitatea de acces la părțile saitului magazinului onlain, ce necesită autorizare.

3.3.2. Internet-magazin colectează statistici despre IP adrese al vizitatorilor. Aceste informații sunt utilizate cu scopul de a identifica și a rezolva probleme tehnice, pentru controlul legalității efectuate achizițiilor financiare .

3.4. Orice alte informații personale care nu sunt specificate mai sus (istoricul achizițiilor, browserele utilizate și sistemele de operare etc.) Sunt supuse unei stocări și confidențialitate , cu excepția cazurilor prevăzute în  5.2. și 5.3. din această politică de confidențialitate.


4. SCOPUL COLECTĂRII INFORMAȚIILOR PERSONALE

4.1. Datele personale ale utilizatorului Administrarea saitului magazinului onlain poate fi folosită pentru:

4.1.1. Identificarea Utilizatorului înregistrat pe saitul magazinului online pentru plasarea unei comenzi sau încheierea unui contract de vânzare a mărfurilor prin metoda de la distanță cu https://food.powerteam.md.

4.1.2. A oferi Utilizatorului acces la personalizarea resurselor saitului magazinului onlain.
4.1.3. Stabilirea de către Utilizator legăturii (feedback)l, inclusiv trimiterea de notificări, cereri ce țin de utilizarea saitului magazinului onlain, prestări servicii, prelucrarea și solicitările cererilor din partea Utilizatorului.

4.1.4. Determinația locației utilizatorului pentru asigurarea securității, pentru a preveni frauda.

4.1.5. Confirmarea corectă și complet a datelor personale furnizate de Utilizator.

4.1.6. Crearea un cont pentru a efectua achiziții, dacă utilizatorul a fost de acord să creeze un cont.

4.1.7. Notificările Utilizatorului saitului magazinului online despre starea comenzii.

4.1.8. Procesarea și primirea plăților, confirmarea facilităților fiscale, contestarea plății, determinarea dreptului de a primi o linie de credit de către Utilizator.

4.1.9. Furnizarea utilizatorului suport tehnic și baza de clienți în cazul unor probleme legate de utilizarea saitului magazinului online.

4.1.10. A oferi Utilizatorului cu acordul acestuia, actualizări de produse, oferte speciale, informații despre prețuri, știri, corespondență și alte informații de la numele magazinului onlain sau din numele partenerilor Internet-magazin.

4.1.11. Implementarea activităților promoționale cu acordul utilizatorului.

4.1.12. Furnizarea accesului Utilizatorului pe siturile partenerilor magazinului onlain pentru a primi produse, actualizări și servicii.


5. METODE ȘI TERMENI DE PROCESARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE

5.1. Prelucrarea datelor personale utilizatorului se efectuează fără limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele informatice de prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând instrumente de automatizare sau fără utilizarea astfel de instrumente.

5.2. Utilizatorul este de acord ca administrația saitului să aibă dreptul de a transfera date cu caracter personal altei părți, în special serviciilor de curier, organizații poștale, operatorilor de telecomunicații, numai în scopul îndeplinirii livrării utilizatorului plasată pe sait, inclusiv livrarea bunurilor.

5.3. Datele personale ale utilizatorului pot fi transferate autorităților de stat autorizate ale Republicii Moldova doar pe baza și în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.

5.4. În cazul pierderii sau divulgării datelor cu caracter personal, administrația saitului informează utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal.

5.5. Administrația saitului ia măsuri organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorului de accesul, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea ilegală, precum și de alte acțiuni ilegale ale unor terțe părți.

5.6. Administrarea saitului împreună cu utilizatorul folosește toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau dezvăluirea datelor personale ale utilizatorului.


6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul este obligat:

6.1.1. Furnizarea informații despre datele personale necesare pentru utilizarea web saitului magazinului online.

6.1.2. Actualizare, furnizarea informației adăugătoarea cu privire la datele personale în cazul modificării acestor informații.

6.2. Administrația saitului este obligată:

6.2.1. Utilizarea informației  exclusiv pentru scopuri prevăzute în aliniatul 4 a prezentei politici de confidențialitate.

6.2.2. Asigurarea și stocarea confidențialitatea informației în secret, să nu fie dezvăluită fără permisiunea prealabilă scrisă a utilizatorului și să nu fie vândută, schimbată, publicată sau să dezvăluie în orice alt mod posibil datele personale transferate ale Utilizatorului, cu excepția p. 5.2. și 5.3. din politică de confidențialitate.

6.2.3. Lua măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată în mod obișnuit pentru a proteja acest tip de informații în afaceri existente.

6.2.4. Efectuarea blocării datelor cu caracter personal referitoare la un Utilizator, din momentul solicitării sau de interogare a Utilizatorului sau a reprezentantului legal al acestuia sau organului competent de protecție a drepturilor subiecților de date cu caracter personal pe perioada controlului, în cazul constatării de date cu caracter personal neveridice sau acțiunilor ilicite.


7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. Administrarea saitului care nu și-a îndeplinit obligațiile este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 5.2., 5.3. și 7.2. din această politică de confidențialitate.

7.2. În cazul pierderii sau divulgării informațiilor confidențiale, Administrația saitului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

7.2.1. A devenit domeniu public înainte de pierderea sau divulgarea sa.

7.2.2. A fost primit de la o terță parte înainte de a fi primit de către Administrația saitului.

7.2.3. A fost dezvăluit cu acordul Utilizatorului.


8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Înainte de adresa în instanța de judecată în litigiile care decurg din relațiile dintre Utilizator site-ul Internet-magazinului și Administrația saitului, este obligatorie înaintarea reclamației (în scris propunerea voluntară soluționarea litigiului).

8.2 Destinatorul pretenției în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii, trebuie să notifice solicitantul în scris despre rezultatele examinării cererii.

8.3. Dacă acordul nu este atins, litigiul va fi înaintat autorității judiciare în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.

8.4. Actuala Politică de confidențialitate și relației dintre Utilizator și Administrația saitului se aplică acestei  legislație Republicii Moldova.


9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Administrarea saitului are dreptul de a face modificări politicii de confidențialitate, fără consimțământul utilizatorului.

9.2. Politică  nouă de confidențialitate întră în vigoare din momentul în care este postată pe saitul magazinului onlain, dacă nu se prevede noua ediție a politicii de confidențialitate.

9.3. Orice sugestii sau întrebări referitoare la această politică de confidențialitate trebuie raportate pentru a indica secțiunea saitului magazinului onlain.

Clienții noștri mulțumiți